القرآن حیات القلوب قرآن نوری است که خاموشی ندارد چراغی است که درخشندگی آن زوال نپذیرد دریایی است که ژرفای آن درک نشود راهی است که رونده آن گمراه نگردد شعله ای است که نور آن تاریک نشود جدا کننده حق و باطل است که درخشش برهانش خاموش نگردد بنایی است که ستون های آن خراب نشود شفا دهنده ای است که بیماری های وحشت انگیز را بزداید قدرتی است که یارانش شکست ندارند حقی است که یاری کنندگانش مغلوب نشوند خطبه 198 نهج البلاغه بدین بهشت الهی «شفق» صفت كن روی كسی كه رو به بهشت است، زاهل خسران نیست سعادت دو جهان، عزت و شرافت و فضل به حق قسم، كه جز اندر خلال قرآن نیست چه گویمت كه چه اسرار اندر آن مخفی‌ست كتاب جلوه‌ی حقسّت، وصفش آسان نیست
در حال بارگذاری تصاویر
... ان الله مع الصابرین ...