قرآن یتلی اناءالیل و اطراف النهار و انه فى امّ الكتاب لدينا لعلىّ حكيم قرآن بخوان ! تمام جهان گوش می‌شود غیر از تو هر چه هست فراموش می‌شود ای شعله شگفت حقیقت ! چراغ درك پیش تشعشعات تو خاموش می‌شود. محو حرای زمزمه آسمانی‌ات داود هم به محض تو مدهوش می‌شود تصویر جلد بسیار زیبای قرآن کریم . امام صادق (ع) : كسى كه قرآن بخواند ، ولى قلبش رقت پيدا نكند و در برابر خداوند خـاضـع نشود و در درون ، حـالــت‏ حــزن و خـشـيت و هراس نيابد ، شان وجايگاه والاى خدا را سبك شمرده است. جلد بسیار زیبای قرآن کریم قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مدادا قرآن سفره الهى است ، این سفره فقط براى انسان گسترده شد.(پیامبر اعظم ص) قرآن که کتاب مسلمین است ، منشور پیمبر امین است | نورش همه جاست پرتوافکن ، خورشید قلوب مومنین است نسیم کوی جـــانــــــــــان است قرآن شمیم عطر رحمان است قرآن جلــد بسیار زیبای قرآن کـــریم بود روشنـــــــگر راه ســـــــــــــــعادت چو خورشید فروزان است قرآن
در حال بارگذاری تصاویر
... ان الله مع الصابرین ...